2019-07-25

Mieszkanie to idealny prezent dla dziecka, które staje u progu dorosłości. Własne lokum zapewnia młodemu człowiekowi stabilizację i niezależność, a także ułatwia realizację planów prywatnych i zawodowych. Darowizna mieszkania nie zawsze może być zwolniona z podatku. Jakie są możliwości w tej kwestii oraz wymagane formalności?

Zakup mieszkania dla dziecka

Decydując się na podarowanie nieruchomości dziecku, rodzice mogą wybrać jedną z dwóch opcji. Pierwsza z nich to po prostu kupno mieszkania, które następnie udostępnione zostanie młodemu lokatorowi. Innym rozwiązaniem jest natomiast wręczenie dziecku pieniędzy, za które samo kupi sobie wymarzoną nieruchomość. W obu przypadkach nieco inaczej wyglądają kwestie podatkowe. W każdej z tych sytuacji można jednak uzyskać zwolnienie, co wynika z art. 4a ustawy o spadkach i darowiznach. Na podstawie tego zapisu wiadomo, że zwolnienie z podatku da się uzyskać niezależnie od formy oraz wartości przedmiotu darowizny. Obejmuje zatem nie tylko nowe mieszkania, ale również te z rynku wtórnego.

Zwolnienie z podatku

Rodzice muszą spełnić określone wymagania, jeżeli chcą uzyskać zwolnienie z podatku. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której darowizna ma po prostu formę pieniędzy przeznaczonych na zakup mieszkania. Środki powinny być w takim przypadku przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy dziecka. Zgodnie z interpretacją ogólną nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41 Ministra Finansów z 2012 roku o przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, pieniądze te można również wpłacić na konto bankowe dewelopera mieszkania. Nabywca musi natomiast zgłosić fakt uzyskania darowizny we właściwym urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Jeżeli umowa darowizny pieniężnej opracowywana jest w formie aktu notarialnego, nie jest to wymagane.

Kiedy najlepiej kupić mieszkanie w Krakowie

Niespełnienie wymagań

Jeżeli jakikolwiek wymóg nie zostanie spełniony, zwolnienie darowizny od podatku nie będzie możliwe. W takiej sytuacji opodatkowanie określane jest w oparciu o stawkę progresywną przez urząd skarbowy. W przypadku darowizny od rodziców, z zasady jest ona obarczana podatkiem 7 proc. Podlegająca nadwyżka tej stawki wynosi ponad 20 556 zł. Jeżeli dziecko otrzyma środki pieniężne na rachunek bankowy, a następnie nie złoży terminowo oświadczenia o otrzymanej darowiźnie, również nie można uzyskać zwolnienia. Wyjątek stanowi przygotowanie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Darowizna od członków rodziny

Zwolnienie darowizny z podatku nie obejmuje niestety wszystkich członków rodziny. Dotyczy jedynie rodziców, ojczyma i macochy, ale teściów już nie uwzględnia. Darowizna przekazana przez rodzica drugiego z małżonków nie będzie zatem zwolniona z podatku. Spełnienie wymogów formalnych nie jest natomiast konieczne w przypadku, gdy dziecko bezpośrednio uzyskuje w formie darowizny zakupioną nieruchomość. W takiej sytuacji niejako z zasady umowa musi być przygotowana w formie aktu notarialnego. Taka darowizna jest więc z perspektywy podatkowej znacznie prostsza, a jedyny ponoszony koszt to taksa notarialna.