2019-08-15

Prowadzenie różnego typu działalności gospodarczej w przeważającej większości przypadków wymaga posiadania lokalu firmowego. Niezależnie od tego, czy mieścić się tam będzie siedziba firmy, czy też prowadzona będzie działalność wytwórcza, wymóg nakłada na właściciela przedsiębiorstwa konieczność ponoszenia niemałych kosztów. Czy poza zakupem lub wynajmem lokalu istnieją jeszcze inne możliwości?

Rodzaje leasingu oraz nieruchomości nim objętych

Prawo polskie wyróżnia trzy podstawowe typy umów leasingowych, co ma zastosowanie także w przypadku leasingu nieruchomości. Jest to leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny. Jeśli mamy do czynienia z umową leasingową o charakterze operacyjnym, dana nieruchomość należy wówczas do leasingodawcy. Ma to znaczenie ze względu na konsekwencje podatkowe takiej umowy - leasingodawca ma wtedy prawo do amortyzacji nieruchomości. Po zakończeniu umowy następuje na ogół przeniesienie własności lokalu, którego szczegóły regulują określone zapisy dokumentu.

Kolejny z typów leasingu nieruchomości - leasing finansowy - przenosi nieruchomość w sensie prawnym do majątku leasingobiorcy. Tu również formalne przekazanie własności zachodzi po upłynięciu okresu umowy. Leasing zwrotny natomiast to opcja, która szczególnie przydaje się firmom posiadającym dany lokal, które poszukują sposobu na szybkie uzyskanie dużej sumy pieniężnej. Zachodzi on we współpracy z jedną z obecnych na rynku firm leasingowych.

Nieruchomości, które można finansować na drodze leasingu, to pod każdym względem zróżnicowana grupa lokali. Należą do niej między innymi lokale komercyjne, czyli wszelkiego typu nieruchomości niemieszkalne, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Leasing sprawdza się również przy finansowaniu nieruchomości takich, jak lokale handlowe, i to niezależnie od ich rozmiaru. Na bazie leasingu powstało już niejedno doskonale prosperujące centrum handlowe czy galeria miejska. Przedsiębiorcy, którzy poszukują możliwości korzystnego finansowo zajmowania lokali takich, jak gabinety czy magazyny, także mogą skorzystać z leasingu. Lokale użytkowe są jednym z najczęściej leasingowanych obecnie typów nieruchomości.

Leasing nieruchomości - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Samo pojęcie "leasing" najczęściej kojarzy się z powszechnie wykorzystywanymi przez firmy umowami leasingowymi pojazdów. Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym zawarcie tego typu umowy może skutkować dużymi oszczędnościami po stronie przedsiębiorcy. W ostatnich latach możemy obserwować upowszechnienie się praktyki leasingu nieruchomości, dzięki której firmy mają szansę na pozyskanie atrakcyjnych lokali przy rozsądnych nakładach finansowych.

Opcja leasingu budynku lub znajdującego się w nim lokalu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjna od decyzji o najmie czy zakupie nieruchomości. Najem oznacza stałe, niemożliwe do ominięcia opłaty na rzecz właściciela lokalu, a w przypadku biur mieszczących się w modnych dzielnicach dużych miast, także okresowe podwyżki, stanowiące wyzwanie dla budżetu firmy. Jeżeli jej właściciel zdecyduje się na zakup nieruchomości, musi z kolei brać pod uwagę konieczność związania się z bankiem wieloletnim kredytem.