2020-01-15

Podczas sprzedaży nieruchomości można usłyszeć o powierzchni całkowitej lub użytkowej mieszkania. Może się wydawać, że to nic skomplikowanego, jednak warto wiedzieć, czym różnią się te pojęcia i jak oblicza się powierzchnię mieszkania lub domu. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące powierzchni użytkowej i całkowitej.

Regulacje prawne

Termin powierzchni użytkowej definiują 3 ustawy: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku od spadków i darowizn oraz Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. W każdej z nich najważniejsze aspekty są zdefiniowane inaczej. W związku z tym, w celu ujednolicenia tej kwestii, powierzchnia użytkowa została uwzględniona także w polskich normach. Czym jest zatem powierzchnia użytkowa.

Powierzchnia użytkowa — co to takiego?

Omawianą powierzchnię użytkową domu lub mieszkania w skrócie można określić jako łączny metraż wszystkich pomieszczeń. Oznacza to, że obliczanie powierzchni użytkowej należy rozpocząć od obliczenia metrażu każdego pomieszczenia osobno. Następnie należy dodać do siebie uzyskane wyniki. W ten sposób uzyskiwana jest informacja na temat tego, jaką powierzchnię użytkową ma dany budynek. Należy dodać, że nie uwzględnia ona np. grubości ścian.

Obliczenie powierzchni użytkowej

Jak już wspomniano, powierzchnię użytkową należy obliczyć, dodając powierzchnię każdego pomieszczenia. Obliczenie powierzchni pomieszczeń powinno odbywać się na następujących zasadach:

- W przypadku, kiedy jego wysokość przekracza 2,20 m, wystarczy obliczyć powierzchnie po obrysie ścian. - Kiedy wysokość pomieszczenia waha się pomiędzy 2,20 a 1,40 m, należy powierzchnię liczoną po obrysie ściany podzielić na pół. - Pomieszczenia i ich części, gdzie wysokość nie przekracza 1,40 m, powinny zostać pominięte w liczeniu powierzchni użytkowej.

Powierzchnia całkowita a użytkowa

Często można spotkać się także z definicją powierzchni całkowitej. Jest ona większa niż powierzchnia użytkowa. Wynika to z faktu, że jest liczona po obrysie zewnętrznym domu lub mieszkania. Oznacza to, że są w nią wliczone powierzchnie, które zajmują ściany, kominy, balkony itp. Kwestią wprowadzającą zamieszanie może być piwnica. Nie jest ona liczona do powierzchni mieszkania, jednak wlicza się ją w przypadku obliczania podatku od nieruchomości. W przypadku domów można usłyszeć także termin "powierzchnia zabudowy". Posługując się tym stwierdzeniem, należy mieć świadomość, że oznacza ono powierzchnię całkowitą oraz dodane do niej inne elementy znajdujące się na działce.

Dlaczego warto znać powierzchnię użytkową?

Znajomość obliczania powierzchni użytkowej jest bardzo przydatna. W sytuacji, kiedy sprzedaje się lub kupuje mieszkanie, wielkość powierzchni użytkowej ma wpływ na cenę mieszkania, domu. Zazwyczaj koszt liczy się za 1m2 powierzchni użytkowej. Co więcej, w łatwy sposób można określić wielkość mieszkania i zaplanować aranżację. Powierzchnia użytkowa jest także wskaźnikiem do określenia wysokości podatków, jakie będzie się płacić za daną nieruchomość. Oczywiście powierzchnia może być obliczana w różny sposób. Kwestiami spornymi mogą być klatki schodowe, piwnice, garaże oraz szafy wnękowe. Warto przed kupnem doprecyzować takie kwestie.

Podsumowując, powierzchnia użytkowa powinna być pojęciem znanym każdemu, kto chce zbudować swój własny dom lub kupić mieszkanie . Taka wiedza na pewno wiele wyjaśni. Będzie też przydatna podczas obliczania ceny, podatków oraz opłat związanych bezpośrednio z powierzchnią użytkową danego domu, mieszkania lub lokalu.