2020-02-28

Akt notarialny na mieszkanie to formalność, bez której nie można dokonać sprzedaży mieszkania. Jest on finalnym etapem tej transakcji i potwierdza przeniesienie własności mieszkania. Podczas jego sporządzania warto zweryfikować wszystkie dokumenty nieruchomości oraz ustalenia dotyczące sprzedaży mieszkania. Jak ważna jest rola aktu notarialnego w sprzedaży mieszkania, można przeczytać poniżej.

Wybór kancelarii notarialnej

Podpisanie aktu notarialnego jest możliwe tylko za pośrednictwem kancelarii notarialnej. Osobą odpowiedzialną za poprawne sporządzenie aktu notarialnego jest notariusz albo asesor notarialny, ale tylko w szczególnych przypadkach. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera Budrem, możemy mieć pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione z najwyższą starannością. Budrem od lat współpracuje z Kancelarią Notarialną, która posiada duże doświadczenie oraz cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów.

Klienci, którzy kupują mieszkania na rynku pierwotnym bardzo często mogą się spotkać z sytuacją, że to właśnie deweloper wybiera kancelarię notarialną. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur i formalności. Deweloperzy sprzedający mieszkania mają obowiązek przedstawienie u notariusza szczegółowej dokumentacji, np.: decyzji zatwierdzającej projekt inwestycji, planów kondygnacji budynku, zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych itp. W sytuacji, gdy sprzedaż mieszkań całej inwestycji koordynuje jedna kancelaria notarialna można mieć pewność, że wszystkie dokumenty będą dostarczone przez dewelopera na czas, a cała procedura przebiegnie sprawnie.

Dokumentacja

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy sprawdzić, czy posiada się kompletną i pełną dokumentację dotyczącą danego mieszkania. To sprzedający powinien przygotować dokumentację potwierdzającą status mieszkania. Z kolei kupujący przed podpisaniem aktu notarialnego musi wiedzieć, jakie prawo do lokalu jest sprzedawane. Może być to np.:

  • Lokal mieszkalny, który stanowi odrębny przedmiot własności wraz z nierozłącznymi prawami towarzyszącymi. Towarzyszy mu zazwyczaj prawo do nieruchomości wspólnej.
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które wiąże się z ograniczonym prawem rzeczowym oraz brakiem prawa do nieruchomości wspólnej.

Taka informacja będzie zawarta w akcie notarialnym i będzie miała późniejszy wpływ na użytkowanie danego mieszkania.

Księga wieczysta

W przypadku wspomnianych już nieruchomości będących lokalami mieszkalnymi istnieje obowiązek założenia księgi wieczystej. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest ono konieczne, ale księga może zostać założona. W niektórych przypadkach jest to obowiązek, np. w przypadku obciążenia mieszkania kredytem hipotecznym.

Co jeszcze warto wiedzieć, sporządzając akt notarialny?

Sporządzenie aktu notarialnego pozwala także dowiedzieć się, jakie obciążenia i prawa są związane z lokalem. W III lub IV dziale księgi wieczystej powinna być wskazana także hipoteka, jeśli nieruchomość jest nią już obciążona. Do aktu prawnego powinny być dołączone dokumenty, które pozwolą ustalić stan prawny nieruchomości, np. akt własności, zaświadczenie bankowe o wykreśleniu hipoteki, akt zgonu poświadczający wygaśnięcie służebności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań w nowej inwestycji przy Alei Pokoju w Krakowie. Nowe mieszkania na rynku pierwotnym w Krakowie

Jak wygląda akt notarialny?

W akcie notarialnym powinny zostać zawarte najważniejsze informacje dotyczące stron oraz nieruchomości. W związku z tym notariusz w akcie powinien zawrzeć następujące informacje:

  • szczegółów opis stanu prawnego mieszkania,
  • opis lokalu uwzględniający najważniejsze informacje, jak położenie, powierzchnię użytkową, opis pomieszczeń i ich ilość, stan techniczny lokalu,
  • obciążenia i prawa związane z nabyciem lokalu.

Ponadto w akcie notarialnym powinien być wskazana kwota do zapłaty oraz czas i forma jej uiszczenia. Często do aktu notarialnego kupujący dołącza umowę kredytową.