2021-02-25

Zakup nowego mieszkania powinien zostać dokładnie przemyślany. Prawdą jest, że dla osób bez doświadczenia omawiany proces wydaje się być wyjątkowo skomplikowany, a zarazem niezrozumiały, jednak nie ma się czego obawiać! Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z podstawowymi terminami, które wykorzystywane są przez firmy deweloperskie. Poniżej umieszczono zbiór aktualnych, a zarazem przydatnych informacji. Dzięki nim załatwienie niezbędnych formalności stanie się o wiele łatwiejsze i szybsze.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej - co należy wiedzieć?

Mieszkania od dewelopera cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Niektóre oferty wydają się być wyjątkowo atrakcyjne, co zachęca do podjęcia decyzji zakupowej. Ogrom formalności z tym związanych może działać zniechęcająco. Właśnie dlatego warto jest skorzystać z wsparcia specjalisty, który udzieli potrzebnego wsparcia. Pewne jest to, że żadnego dokumentu nie należy podpisywać "w ciemno". Pierwszym typem umowy, z którym spotkają się nowi inwestorzy jest umowa rezerwacyjna. Warto jednak podkreślić, że nie występuje ona w absolutnie każdym przypadku! Jest to kwestia bardzo indywidualna, która w dużej mierze zależy od firmy deweloperskiej. Umowa rezerwacyjna jest najczęściej podpisywana na etapie przedsprzedaży, czyli w okresie powstawania inwestycji. Oznacza to, że nowe mieszkania nie są jeszcze fizycznie dostępne. Bardzo ważne jest to, aby wybrać godnego zaufania dewelopera, który posiada na swoim koncie zrealizowane przedsięwzięcia. Tylko w ten sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. W umowie rezerwacyjnej można zetknąć się z takimi pojęciami, jak m.in.:
 • Pozwolenie na budowę - jest to dokument niezbędny do tego, aby prace nad nową inwestycją mogły się rozpocząć. Oczywistym jest, że bez pozwolenia na budowę niemożliwe jest wzniesienie nieruchomości. Warto również mieć świadomość, że na jego uzyskanie oczekuje się zwykle kilka miesięcy.
 • Termin rozpoczęcia prac budowlanych - nie jest to termin otrzymania pozwolenia na budowę, o czym wiele osób zapomina. Bywa tak, że termin rozpoczęcia prac ulega przesunięciu z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
 • Czar rezerwacji- określa termin zawarcia umowy deweloperskiej.
 • Harmonogram płatności - jak sama nazwa wskazuje, określa on terminy związane ze spłatą należności związanych z opłatą rezerwacyjną. Jej wysokość ustalana jest przez przedsiębiorstwo deweloperskie.
 • Zawarcie umowy deweloperskiej - jakie terminy warto znać?

  Zakup nowego mieszkania wymaga podpisania umowy deweloperskiej. Jest to etap obowiązkowy, którego nie można pominąć. Warto jest zapoznać się z podstawowymi terminami, które występują w dokumencie. Trzeba również dodać, że posiada on formę aktu notarialnego. Zgodnie z opisywaną umową deweloper zobowiązany jest przenieść prawa własności na nabywcę nieruchomości bezpośrednio po zakończeniu prac nad inwestycją. W umowie deweloperskiej można spotkać się z takimi terminami, jak m.in.:
 • Harmonogram wpłat - dotyczy on planu spłaty należności będących następstwem zakupu nieruchomości. Istotne jest to, aby nie przekraczać ustalonych terminów, gdyż wszelkie opóźnienia mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje.
 • Zakończenie robót budowlanych - termin zakończenia prac budowlanych nad przedsięwzięciem nie jest równoznaczny z oddaniem nieruchomości do użytku. Obowiązkiem dewelopera jest uzyskanie pozwolenia na użytkowania budynku, co wiąże się z m.in. kontrolą instytucji zewnętrznych.
 • Termin przekazania mieszkania - oznacza on przekazanie lokalu nabywcy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z przekazaniem praw własnościowych.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - wspomniany dokument umożliwia obiór kluczy oraz rozpoczęcie prac wykończeniowych.
 • Termin rękojmi za wady lokalu - zwykle wynosi on pięć lat. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla nabywcy nieruchomości. Wady ukryte mogą pojawić się dopiero po czasie.
 • Termin podpisania umowy przyrzeczonej - to finalizacja transakcji. Omawiany dokument przenosi prawa własności z dewelopera na nabywcę.