2021-05-20

Kredyt hipoteczny jest jedną z najpopularniejszych form finansowania zakupu nieruchomości. Dzieje się tak ze względu na rosnące ceny mieszkań oraz budowy domów. Niewiele osób jest w stanie sfinansować pozyskanie nieruchomości za gotówkę, dlatego dla większości kredyt jest opcją na zakup własnych czterech ścian. Trzeba jednak wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione aby móc ubiegać się o finansowanie.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego

Możliwość otrzymania kredytu na zakup mieszkania jest szansą dla młodych osób na pozyskanie swojej pierwszej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, iż jest to dla banku umowa obarczona pewnym ryzykiem. Przede wszystkim, zobowiązania są zazwyczaj bardzo wysokimi kwotami zaciąganymi na wiele lat. To z kolei sprawia, że bank musi bardzo dobrze przyjrzeć się osobom ubiegającym się o kredyt, aby ocenić ich zdolność finansową oraz powiązane ryzyko. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj praca oraz regularny dochód. Bez umowy o pracę na czas nieokreślony, otrzymanie pozytywnej informacji zwrotnej z banku może okazać się trudne. Tym samym, osoby zatrudnione na inną formę umowy mają gorsze położenie. Nie znaczy to jednak, iż nie mogą one dostać kredytu. W przypadku umowy zlecenia, bank będzie wymagał dostarczenia informacji na temat długości trwania obecnej umowy. Ponadto, w ramach zabezpieczenia, bank obniża deklarowany dochód netto, co przekłada się na mniejszą zdolność kredytową kredytobiorcy. Bardzo istotne są również obecne zobowiązania finansowe kredytobiorcy. Są to wszelkie opłaty, z których nie można zrezygnować. Przykład stanowią raty, inne pożyczki czy alimenty. Im więcej zaciągniętych zobowiązań finansowych, tym bardziej obniża się zdolność kredytowa. Bank jest również zainteresowany średnimi miesięcznymi kosztami życia.

Wkład własny

Największym problemem w przypadku złożenia wniosku o uzyskanie kredytu hipotecznego jest najczęściej wkład własny. Jest to kwota, którą musi uiścić kredytobiorca, aby bank mógł sfinansować resztę inwestycji. Kwota ta jest zmienna w zależności od banku. Ze względu na pandemię koronawirusa, wymagania banków wzrosły znacząco. Banki w przeszłości nie miały problemu z finansowanie 95% inwestycji. Obecnie, większość z nich chce co najmniej 10% wkładu własnego w przypadku mieszkania, a nawet 20% jeżeli chodzi o finansowanie budowy/kupna domu.

Jak na tę chwilę kształtują się wymagania co do kwoty wolnej od podatku?

Obecnie można znaleźć kilka banków, które oferują kredyt z wkładem własnym wysokości 10%. Są to między innymi: 1. PKO BP - Kredyt mieszkaniowy Własny kąt. 2. Alior Bank - Megahipoteka. 3. Bank Pekao - kredyt hipoteczny. 4. Bank Ochrony Środowiska - kredyt hipoteczny. 5. Santander Bank - kredyt mieszkaniowy. W tych bankach można spróbować starać się o finansowanie zakupu nieruchomości z 10% wkładem własnym. Wymóg ten może się niestety zmienić, w zależności od analizy przeprowadzonej przez pracownika banku. Jeżeli wykaże on większe ryzyko związane z kredytobiorcą (np. częste zadłużanie się), wymagana kwota wkładu własnego może wzrosnąć. Banki, które wymagają dwudziestoprocentowego wkładu własnego to: 1. ING Bank Śląski - mieszkaniowy kredyt hipoteczny. 2. Bank Pocztowy - Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy. 3. NBP Paribas - kredyt hipoteczny. Trzeba mieć na uwadze jeden istotny fakt. Większy wkład własny znacznie zmniejsza wysokość rat kredytu. Z tego powodu, jeżeli ktoś może sobie pozwolić to powinien inwestować jak największe pieniądze we wkład własny, nawet kosztem pieniędzy na remont. Środki na remont mogą stanowić część kredytu hipotecznego. Biorąc pod uwagę fakt, iż kredyt tego typu jest najtańszą formą pożyczki, wielu specjalistów sugeruje inwestowania większych pieniędzy w początkowy wkład, co znacznie obniży ratę (nawet kosztem większej kwoty kredytu).

Kredyt w walucie obcej - czy ma sens?

W niedalekiej przeszłości kredyt we frankach szwajcarskich był jedną z form pożyczki reklamowaną przez wielu specjalistów. Niestety, dla wielu osób taka forma kredytu okazała się trudna do zniesienia kiedy cena franka nieoczekiwanie wzrosła o kilkadziesiąt procent. W ten sposób, rata kredytu wielu osób wzrosła praktycznie dwukrotnie i do teraz trwają spory sądowe frankowiczów z bankami. Historia ta może nauczyć tego, iż pożyczki w walutach obcych nie są dobrym rozwiązaniem. Wiele zależy od sytuacji na rynku i świecie. Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary i w przypadku kredytów w walutach obcych liczyć się z dużym ryzykiem związanym z nagłym wzrostem ceny. Zobacz także: Zdolność kredytowa - co to jest i ile wynosi Podsumowując, kredyt hipoteczny jest obecnie jedną z najpopularniejszych form finansowania nieruchomości ze względu na coraz droższe mieszkania oraz ceny budowy domu. Z tego powodu, wiele osób nie jest w stanie sfinansować takiej inwestycji ze swoich oszczędności, dlatego kredyt jest jednym z najlepszych rozwiązań. Trzeba zrozumieć fakt, iż jest to również bardzo duże ryzyko dla banku, dlatego instytucje te robią wszystko, aby zredukować ryzyko związane z kredytem. Dla wielu kredytobiorców największym wyzwaniem jest zorganizowanie pieniędzy na wkład własny, ale coraz więcej banków wraca do wymaganych 10% co daje dużo większe możliwości konsumentom.