2022-05-25

Zakup nieruchomości to zwykle dla klientów bardzo duże przeżycie emocjonalne. Nowy dom lub mieszkanie stanowi bowiem zazwyczaj realizację marzenia, która może być osiągana jedynie dzięki wieloletniej sumiennej pracy. Wybór odpowiedniej nieruchomości musi być zatem starannie przemyślany. Nie można również w sytuacji nadmiernej ekscytacji pomijać obowiązków, do wypełnienia których zobligowani są przepisami prawa uczestnicy procesu związanego z zakupem nieruchomości.

Dlaczego wybór odpowiedniego mieszkania lub domu jest tak istotny?

Zakup domu lub mieszkania od dewelopera lub z rynku wtórnego to inwestycja na długie lata. Nie bez znaczenia jest zatem w tym wypadku stan, wielkość i rodzaj danej nieruchomości, jak również jej otoczenie i lokalizacja.

O czym należy pamiętać podczas zakupu mieszkania lub domu?

Zakup mieszkania lub domu wymaga nie tylko przeanalizowania rynku i wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem wymienionych powyżej cech oraz ceny, ale również wiąże się z obowiązkiem ponoszenia dodatkowych opłat. Wynikają one choćby z uczestnictwa w procesie kupna-sprzedaży podmiotów trzecich, w tym biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami, jak również z opłat znajdujących umocowanie w stosownych przepisach prawa, takich jak na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czym zatem jest podatek cywilnoprawny?

Opłata tego rodzaju obowiązuje w przypadku zawierania umów dotyczących między innymi kupna-sprzedaży, pożyczek czy darowizn. Poza tym, tego rodzaju podatek należy uiścić w przypadku wprowadzania ewentualnych zmian w umowach czy w orzeczeniach wydawanych przez sądy.

W jakim terminie musi być opłacony tego rodzaju podatek?

Zgodnie z przepisami prawa podatek od czynności cywilnoprawnych musi zostać opłacony w terminie czternastu dni mijających od momentu, w którym dokonane zostały czynności objęte tego rodzaju opłatą. W celu dopełnienia obowiązku podatkowego należy wypełnić formularz PCC-3 dostępny w urzędzie skarbowym. Należy również pamiętać o tym, że w sytuacji, w której dana czynność cywilnoprawna została potwierdzona aktem notarialnym obowiązek dopilnowania uiszczenia opłaty znajduje się w gestii notariusza. Wówczas pobiera on od klienta odpowiednią kwotę, którą wraz ze stosowaną deklaracją przekazuje do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych wliczany jest w sumę kosztów związanych z obsługą kupna-sprzedaży danej nieruchomości.

Jaka jest wysokość opłaty skarbowej, którą należy uiścić?

Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych może być zróżnicowana, ponieważ zależy ona od rodzaju i zakresu podejmowanych działań. W przypadku, w którym podatek ma być opłacony w związku ze zbyciem nieruchomości, wysokość podatku zależy od wartości danej nieruchomości i wynosi 2% jej ceny rynkowej. Stawka 2% dotyczy również podatku wynikającego z nabywania rzeczy ruchomych lub zawierania umów dotyczących pożyczek. Podatek od czynności cywilnoprawnych może być również opłacany w związku z zawieranymi umowami dotyczącymi sprzedaży praw majątkowych. Wówczas jego wysokość wynosi 1%.

Czy przepisy prawa przewidują zwolnienie z konieczności dokonywania tego rodzaju opłat skarbowych?

Tak. Z konieczności uiszczania opłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieni są klienci, którzy decydują się na zakup domu lub mieszkania od dewelopera. Nieruchomości tego rodzaju są bowiem obłożone stosownym podatkiem VAT, a podwójne opodatkowanie jest nie jest zgodne z przepisami prawa. Tego rodzaju rozwiązanie stanowi duże ułatwienie dla kupujących, którzy są zwolnieni nie tylko z obowiązku ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, ale również konieczności dopełniania pewnych formalności. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie czynności cywilnoprawne, które mają związek z nabywaniem domów lub mieszkań bezpośrednio od dewelopera są zwolnione z obowiązku ponoszenia tego rodzaju opłat. Podatek musi być bowiem opłacany w sytuacji, w której ustanawiana jest hipoteka. Opłata w tym wypadku ma postać zryczałtowaną, a jej wysokość wynosi 19 zł.