2022-08-02

Umowa rezerwacyjna na mieszkanie to godne polecenia rozwiązanie, które daje dużą pewność zakupu danej nieruchomości. Nabywca ma w tym wypadku swoistą gwarancję, że po spełnieniu określonych warunków może dojść do podpisania umowy ostatecznej oraz zakupu przedmiotowej rzeczy, którą jest mieszkanie od dewelopera. W większości wypadków umowa rezerwacyjna na mieszkanie dotyczy nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego, ale jej przedmiotem może być również najem lokalu czy przeniesienie własności działki budowlanej.

Czym cechuje się umowa rezerwacyjna na mieszkanie?

Jak wspomniano powyżej, tego rodzaju umowa dotyczy przede wszystkim rynku pierwotnego. W tym przypadku dane mieszkanie od dewelopera podlega czasowej rezerwacji. Co ważne, potencjalny kupujący ma prawo do jej zerwania w dowolnym momencie i nie ponosi on wówczas żadnych konsekwencji. Warto dodać, że tego rodzaju umowa nie stanowi zobowiązania do kupna mieszkania przez klienta lub jego sprzedaży przez dewelopera. Umowa ma zatem charakter deklaracji, która może, ale nie musi dojść do skutku.

Na jaki okres zwykle podpisywana jest tego rodzaju umowa?

Czas rezerwacji zazwyczaj wynosi około dwóch tygodni. Po ich upływie możliwe jest zawarcie umowy deweloperskiej lub ponowne wystawienie danej nieruchomości na sprzedaż. Zawarcie tego rodzaju umowy to dobre rozwiązanie, z którego powinni skorzystać klienci mający wątpliwości związane z zakupem danej nieruchomości. Podpisanie umowy rezerwacyjnej jest szczególnie polecane w wypadku dużego zainteresowania daną nieruchomością. Warto dodać, że podpisanie tego rodzaju umowy nie wymaga obecności notariusza i nie pociąga za sobą kosztów związanych z tego rodzaju obsługą prawną.

Jaką definicję umowy rezerwacyjnej można znaleźć w stosownych przepisach?

Aktualne przepisy prawne definiują umowę rezerwacyjną jako porozumienie zawierane pomiędzy deweloperem lub innym przedsiębiorcą a osobą lub osobami, które zainteresowane są zakupem danej nieruchomości. Podpisanie umowy równoznaczne jest z czasowym wyłączeniem danego mieszkania z oferty sprzedaży. Warto dodać, że tego rodzaju umowa dotyczyć może zarówno rynku pierwotnego, jak i nieruchomości pochodzących z rynku wtórnego. W obu przypadkach jej podpisanie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.

Czym różni się umowa rezerwacyjna na mieszkanie od umowy przedwstępnej?

Obie umowy mają elementy wspólne. Warto dodać, że potencjalny kupujący może zawierać z deweloperem lub innym podmiotem zwykłą umowę rezerwacyjną lub też może to być umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej, w przypadku której rozwiązanie w dowolnym momencie może być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zawarcie umowy przedwstępnej obliguje bowiem kupującego do podpisania umowy deweloperskiej. W tym również przypadku pojawia się konieczność uiszczenia zadatku oraz jego utraty w sytuacji, w której nie dochodzi do podpisania umowy ostatecznej. Warto dodać, że umowa przedwstępna stanowi dokument honorowany jest przez banki i na jej podstawie może być udzielany kredyt hipoteczny.

Czy podpisanie umowy rezerwacyjnej pociąga za sobą jakieś koszty?

W większości przypadków podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się z zawarciem umowy deweloperskiej w przyszłości. W związku z tym konieczne może okazać się wpłacenie przedpłaty, której wysokość do niedawna mogła być ustalana indywidualnie. Obecnie jednak przepisy regulują wysokość tej opłaty jako maksymalnie jeden procent ceny danej nieruchomości. Opłata ta dokonywana jest na bieżący rachunek bankowy wskazany przez dewelopera. Takie rozwiązanie umożliwia szybki zwrot kwoty na konto klienta, ponieważ dopiero po podpisaniu umowy deweloperskiej pieniądze trafiają na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kwota zwracana jest rezerwującemu w przypadku choćby braku wykonania zobowiązania przez dewelopera czy w momencie odmowy uzyskania kredytu.

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie rezerwacyjnej?

Każda umowa rezerwacyjna na mieszkanie powinna zawierać określone elementy. Muszą to być zatem dane osobowe osoby rezerwującej wskazany lokal mieszkalny oraz dane dewelopera. W umowie musi się również znaleźć informacja dotycząca ceny nieruchomości, wysokości zadatku lub zaliczki oraz miejsca i daty zawarta umowy. Co ważne, umowa powinna również regulować okres trwania rezerwacji oraz oświadczenie dewelopera w zakresie stanu prawnego danej nieruchomości. Potencjalni kupujący powinni zwracać szczególną uwagę na zapisy dotyczące kosztów umowy, w tym ich wysokości oraz możliwości zwrotu, a także na rodzaj umowy oraz możliwości od niej odstąpienia. Warto pamiętać o tym, że warunki umowy rezerwacyjnej podlegają negocjacji.

Czym cechuje się umowa rezerwacyjna na mieszkanie dotycząca rynku wtórnego? Tego rodzaju umowa może, ale nie musi być podpisywana. Może ona dotyczyć zakupu mieszkania, jak również jego najmu. W tym wypadku opłata rezerwacyjna zwykle równa jest wartości jednego czynszu. Podobnie jak w przypadku rynku pierwotnego umowa dotycząca nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego może być w dowolnym momencie rozwiązana.

Zobacz naszą najnowszą inwestycję Kraków Kaplenaka - Pychowicka