2023-11-05

Wiele osób nie ma pojęcia, co oznaczają pomieszczenia przynależne. Z tym pojęciem można się spotkać podczas przeglądania ofert nieruchomości. Kryje się pod nim dodatkowa przestrzeń przypisana do danego lokalu, ale zlokalizowana poza jego obszarem. Należy podkreślić, że nie może ona pełnić funkcji mieszkalnej. W zdecydowanej większości przypadków pomieszczenia przynależne wykorzystywane są do przechowywania. Warto również wspomnieć, że do jednego mieszkania może być przypisanych kilka pomieszczeń przynależnych. Przepisy prawa nie narzucają w tym przypadku limitu.

Co można uznać za pomieszczenia przynależne?

Pomieszczenia przynależne przypisane do nieruchomości nie muszą znajdować się w bliskim sąsiedztwie. Bardzo często są one usytuowane poza budynkiem, jednak w granicach nieruchomości gruntowej. Nabywca mieszkania staje się automatycznie właścicielem przypisanych do niego pomieszczeń przynależnych. Podnoszą one komfort codziennego życia, a także usprawniają funkcjonowanie.

Mianem pomieszczeń przynależnych określa się m.in.:

- garaże,

- strychy,

-piwnice,

- komórki lokatorskie,

- składziki.

Prawo zapewnia inwestorom szeroki poziom swobody. Za pomieszczenie przynależne można uznać nawet część innego lokalu, o ile tylko nie jest ona przeznaczona do celów mieszkalnych. Kolejną zaletą jest fakt, że do jednego mieszkania można przypisać np. garaż, strych i piwnicę. W tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń.

Trzeba wiedzieć, że pomieszczenie przynależne oznacza przestrzeń znajdującą się w budynku. Nie można tego powiedzieć o m.in. zewnętrznych miejscach postojowych, które nierzadko można wykupić podczas nabywania nieruchomości.

Prawna definicja pomieszczeń przynależnych

W ustawie o własności lokali można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pomieszczeń przynależnych. Ich umiejscowienie nie jest precyzyjnie określone. Mogą one znajdować się na innej kondygnacji, a nawet w innym budynki, o ile tylko znajduje się on w granicach nieruchomości.

Na uwagę zasługuje fakt, że każde pomieszczenie przynależne jest oznaczane w dokumentacji. Jego powierzchnia jest sumowana z powierzchnią lokalu mieszkaniowego. Uzyskana wartość wpisywana jest do księgi wieczystej. Dla osób bez rozeznania w temacie może okazać się to kłopotliwe.

Zobacz także: Deweloper Kraków

Sprawdzenie ksiąg wieczystych jest wskazane przed podjęciem decyzji o zakupie lokalu. Należy jednak pamiętać, że można w niej znaleźć informację o łącznej powierzchni mieszkania plus pomieszczeń przynależnych (o ile istnieją). Konieczne jest poznanie wszystkich składowych.

Czy pomieszczenie przynależne można sprzedać?

Nie każdy potrzebuje pomieszczeń przynależnych. Dla niektórych jest to zbędna przestrzeń, która generuje dodatkowe obowiązki (np. związane z utrzymaniem porządku). Prawo nie zabrania ich sprzedaży, jednak przebieg transakcji jest specyficzny. Konieczne jest spełnienie kilku istotnych wymogów. Dokładne informacje można znaleźć w uchwale III CZP 52/18 z dnia 15 listopada 2018 r.

Pomieszczenia przynależne mogą zostać sprzedane wyłącznie osobie, która posiada już nieruchomość na obszarze tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto niezbędne jest uzyskanie zgody pozostałych właścicieli nieruchomości. Uregulowanie formalności bywa więc problematyczne, szczególnie jeśli sąsiedzi nie przychylą się do przeprowadzenia transakcji.

Kolejnym problemem może okazać się także znalezienie nabywcy. Wszystko zależy od tego, jakie pomieszczenie przynależne jest sprzedawane. Garaż można sprzedaż niemal natychmiast, a znalezienie kupca na składzik często okazuje się kłopotliwe.

Pomieszczenia przynależne vs pomieszczenia pomocnicze

Pomieszczeń przynależnych nie wolno mylić z pomieszczeniami pomocniczymi. Te dwa pojęcia brzmią podobnie, jednak oznaczają zupełnie coś innego. Pomieszczenia pomocnicze wspomagają funkcje mieszkalne nieruchomości. Można do nich zaliczyć m.in. przedpokój, ganek, łazienkę, kuchnię, schody wewnętrzne, antresole. Stanowią one część danej nieruchomości, więc muszą znajdować się w bezpośrednim położeniu.

Za pomieszczenie pomocnicze nie można uznać przestrzeni, która znajduje się poza nieruchomością. Dobrze przypomnieć, że pomieszczenia przynależne mogą być usytuowane nawet w innym budynku, gdyż nie stanowią części lokalu.

Pomieszczenia przynależne vs część wspólna lokalu

Osoby poszukujące nieruchomości spotkają się również z pojęciem części wspólnej lokalu. To przestrzeń, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy nieruchomości. Nie posiada ona właściciela/właścicieli - w przeciwieństwie do pomieszczeń przynależnych, które przypisane są do konkretnego mieszkania. Nie ma możliwości wykupienia części wspólnych lokalu, tak aby stać się ich prawnym właścicielem.

Do części wspólnych budynku można zaliczyć m.in. fundamenty, ściany nośne, dach, komin, windę. W niektórych obiektach znajdują się także takie pomieszczenia, jak np. pralnia, suszarnia, wózkarnia. Dość rzadko można spotkać się ze strychem, który należy do wszystkich mieszkańców obiektu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu takie rozwiązanie było standardem.

Zobacz także: Nowe mieszkania deweloperskie Kraków