2024-01-25

Zakup mieszkania może być finansowany zarówno z bieżących środków, jak również realizowany w ramach kredytu hipotecznego. Nie można zapominać o tym, że w obu przypadkach zakup nieruchomości wiąże się z wydatkowaniem znacznej ilości pieniędzy, a więc decyzja związana z transakcją musi być bardzo starannie przemyślana.

O czym należy pamiętać decydując się na zakup nieruchomości?

Nieruchomości są drogie i w wielu wypadkach muszą być realizowane ze zbieranych latami oszczędności. Ich zakup może być także realizowany w ramach udzielanych przez banki kredytów hipotecznych. Kupujący zawsze powinni zatem zwracać uwagę nie tylko na cechy nieruchomości mieszkaniowej czy domu, takie jak choćby lokalizacja czy powierzchnia, ale muszą także brać pod uwagę swoje możliwości finansowe związane z zakupem nieruchomości oraz jej późniejszą eksploatacją.

Zakup nieruchomości z bieżących środków

Niewielkie grono inwestorów może sobie pozwolić na zakup nieruchomości realizowany w ramach bieżących środków. Tego rodzaju sytuacja jest niezwykle komfortowa, ale jednocześnie dość rzadka.

Zakup nieruchomości z życiowych oszczędności

Sytuacja, w której zakup nieruchomości realizowany jest ze środków, które latami były gromadzone w banku spotykana jest częściej. W tym wypadku środki mogą być gromadzone na lokalach lub w postaci innych form oszczędzania. Zgromadzone środki zwykle nie są w stanie pokryć ceny całej nieruchomości, ale stanowią one tak zwany wkład własny.

Zakup nieruchomości w ramach kredytu hipotecznego Udział banku w zakupie nieruchomości jest dość powszechny. W tego rodzaju sytuacjach kredyt udzielany jest na wiele lat, a jego spłata dokonywana jest w postaci płaconych comiesięcznie rat. Warto w tym wypadku wspomnieć o tym, że kredyty mogą być udzielane ze:

- zmienną stopą procentową,

- ze stałą stopą procentową.

Na jakie oprocentowanie warto się zdecydować?

Inwestorzy zainteresowani kredytem hipotecznym mogą decydować się produkty ze stałą lub zmienną stopą oprocentowania. Należy pamiętać o tym, że zarówno zmienna, jak i stała stopa procentowa mają swoje wady i zalety. Przed podjęciem decyzji związanej z rodzajem finansowania inwestycji należy zatem ocenić stopień ryzyka oraz zastanowić się nad tym, która z form spłaty będzie bardziej korzystna.

Czym różni się kredyt ze stałą stopą oprocentowania od kredytu ze zmienną stopą oprocentowania?

Banki zwykle oferują swoim klientom oba warianty oprocentowania. W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, kredytobiorca ma gwarancję, że jego raty pozostaną bez zmian. Wysokość rat spłacanych w ramach kredytu ze stałą stopą procentową nie jest zatem uzależniona od wzrostu lub spadku stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W drugim przypadku, czyli zmiennego oprocentowania kredytobiorca zawsze musi mieć świadomość podejmowanego ryzyka, które wiąże się z koniecznością płacenia wyższych rat, których wysokość zależy od zmiennego poziomu stóp procentowych.

Jakie są zalety i wady kredytów ze stałą stopą procentową?

Główną zaletą kredytów ze stały oprocentowaniem jest ich większa przewidywalność. Kredytobiorca przez pierwsze lata spłaca raty w oparciu o stałe i znane mu oprocentowanie. Następnie może on wraz z bankiem ustalić wysokość nowego oprocentowania lub zdecydować się na oprocentowanie zmienne. W przypadku stałego oprocentowania kredytobiorca nie musi się zatem obawiać tego, że w następstwie podwyżek stóp procentowych wysokość wpłacanych przez jego comiesięcznie rat znacznie wzrośnie. Niestety tego rodzaju rozwiązanie ma swoje wady, a brak ryzyka związany ze stałą wysokością rat wiąże się z dość drogim kredycie. Wyższe oprocentowanie wpływa także na niższą zdolność kredytową kredytobiorcy. Zdarzają się także sytuacje, w których banki nie oferują swoim klientom tego rodzaju rozwiązania.

Jakie korzyści płyną z zaciągania kredytów ze zmienną stopą oprocentowania?

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, wysokość płaconych comiesięcznie rat zleży od poziomu stóp procentowych. W sytuacji, w której dochodzi do ich gwałtownego wzrostu, dochodzi także do znacznego wzrostu poziomu płaconych rat. Sam kredyt jest tańszy od kredytu ze stałą stopą procentową, ale ryzyko związane obarczone jest większym ryzykiem. Atutem tego rodzaju kredytu jest również wyższa zdolność kredytowa inwestorów oraz większa dostępność tego rodzaju produktów bankowych.

Jaki kredyt należy zatem wybrać?

Jednoznaczne wskazanie idealnego rozwiązania jest niezwykle trudne, ponieważ podczas jego wyboru należy oceniać bieżącą sytuację finansową danego inwestora. Poza tym, potencjalni kredytobiorcy muszą barć pod uwagę kształtowanie się stóp procentowych nie tylko w bliższej, ale również w dalszej przyszłości. W celu ułatwienia podjęcia decyzji warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który po zapoznaniu się z możliwościami i oczekiwaniami klienta doradzi najbardziej korzystne dla niego rozwiązanie.

Zapoznaj się z naszą ofertą na nowe mieszkania Kraków.