2024-02-15

Zakup mieszkania to poważna decyzja, która powinna być podejmowana z należytą uwagą. Nie można bowiem zapominać o tym, że wiąże się ona z dużymi nakładami finansowanymi i w wielu przypadkach koniecznością zaciągania wieloletnich zobowiązań kredytowych. Mieszkania mogą kupować osoby samotne, jak również pozostające w związkach małżeńskich. Warto także dodać, że istnieje możliwość dopisania do nieruchomości nowego właściciela, co daje mu równe prawa do lokalu.

Dlaczego zakup mieszkania watro starannie przemyśleć?

Zakup mieszkania wiąże się z wydatkowaniem dużych pieniędzy. Poza tym, mieszkania kupowane są na długie lata, a w wielu wypadach zakup wymaga zaciągania kredytu. Mieszkania mogą być również kupowane za gotówkę. Lokale mieszkaniowe mogą kupować osoby samotne, jak również małżeństwa. W każdym jednak przypadku decyzje związane z zakupem nieruchomości muszą być starannie przemyślane. Pod uwagę należy brać nie tylko koszt zakupu mieszkania, ale także jego utrzymania i eksploatacji. Nie bez znaczenia jest lokalizacja mieszkania oraz jego wielkość i funkcjonalność.

Zapoznaj się z naszą ofertą na mieszkania ul. Pychowicka Kraków.

Czy możliwe jest dopisane nowego współwłaściciela do mieszkania?

Tak. Przepisy prawa przewidują sytuację, w której istnieje możliwość dopisania nowego współwłaściciela do danego lokalu mieszkaniowego. Tego rodzaju rozwiązanie daje nowemu współwłaścicielowi pełne prawa do zarządzania danym mieszkaniem. Należy jednak dodać, że dopełnienie wszystkich formalności związanych z tego rodzaju działaniem jest czasochłonnym.

Jakie działania należy podjąć przed dopisaniem osoby bliskiej do współwłasności mieszkania?

W sytuacji, w której osoba bliska ma zostać dopisana jako współwłaściciel mieszkania musi ona zyskać odpowiedni status prawny. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ma zostać dopisana jako współwłaściciel nieruchomości musi mieć zapisane w niej jasno określone udziały. Tego rodzaju działania najprościej można zrealizować za pomocą darowizny. Drugą z możliwości jest dokonanie częściowej sprzedaży nieruchomości. Potwierdzeniem dokonanych zmian jest akt notarialny. W oparciu o ten dokument nabywca udziałów może ubiegać się o uzyskanie i potwierdzenie statusu współwłaściciela.

Jakie formalności należy dopełnić u notariusza?

Przeprowadzenie dopisania nowego współwłaściciela do danego mieszkania może zostać zlecone notariusz. Tego rodzaju rozwiązanie wiąże się z kosztami, ale daje gwarancję szybkiego i prawidłowego sfinalizowania sprawy. Do notariusza należy się zgłosić zarówno w przypadku, w którym prawa związane z dysponowaniem nieruchomością mają zostać przekazane na podstawie darowizny, jak również wówczas gdy zmiana ma być przeprowadzona z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości. Warto dodać, że notariusz jest także zobowiązany do zgłoszenia nowego współwłaściciela i dokonania zmian w księgach wieczystych.

Jakie koszty związane są z dopisaniem nowego współwłaściciela do nieruchomości?

Wysokość opłat, które są związane z dopisaniem nowego współwłaściciela nieruchomości mają bezpośredni związek ze stawkami obowiązującymi w danym biurze notarialnym. Należy dodać, że koszty zwykle wyliczane są w oparciu o wartość danej nieruchomości. Można przyjąć, że w przypadku nieruchomości, której wartość przekracza milion złotych, opłaty związane z dopisaniem nowego właściciela sięgać mogą tysiąca złotych. Nie można również zapominać o tym, że konieczne jest także wniesienie opłaty sądowej związanej z wpisem do księgi wieczystej. Koszty zwiększają się także w przypadku darowizny, ponieważ konieczne jest uiszczenie podatku.

W jaki sposób można dopisać osobę do współwłasności w przypadku kredytu hipotecznego?

Zakup nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym nie stanowi przeszkody dla dopisania nowej osoby jako współwłaściciela mieszkania. Należy jednak pamiętać o tym, że dopisanie dodatkowej osoby, w tym na przykład małżonka jako współwłaściciela może wymagać zgody banku. Konieczne jest w tym przypadku dochowanie wszystkich formalności związanych ze zmianami. Nie można bowiem zapominać o tym, że bez zgody banku finansującego kredyt nie można dokonywać zmian z zakresie statusu prawnego danej nieruchomości. Poza tym, w przypadku, w którym dana nieruchomość została zastawiona w celu uzyskania kredytu, bank zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego osoby, która ma zostać dopisana jako nowy współwłaściciel. Bank ocenić musi każdorazowo sytuację finansową osoby zgłaszającej tego rodzaju wniosek oraz podejmuje decyzje w oparciu o uzyskane dane. Warto pamiętać także o tym, że wszelkie procedury związane z dopisywaniem nowych osób jako współwłaścicieli nieruchomości dotyczą lokali pozyskiwanych zarówno z rynku pierwotnego, jak również z rynku wtórnego. W obu przypadkach staranne przeprowadzenie całego procesu jest niezwykle ważne i wymaga spełnienia wszystkich wymagań formalnych. W przeciwnym razie może zostać podważone w przyszłości.

Zapoznaj się z naszą ofertą na nowe mieszkania Kraków.