Inwestycja obejmuje 150 domów jednorodzinnych przy ulicach Zawieyskiego, Korony Polskiej, Budziszyńskiej, Orła Białego oraz 3 budynki wielorodzinne z garażami o łącznej powierzchni 5100m2.