2020-03-01

Niezbędne dokumenty by ubiegać się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Cudzoziemiec starając się w Polsce o kredy mieszkaniowy powinien sprawdzić czy posiada:
 • numer PESEL;
 • status rezydenta;
 • ważną kartę pobytu (na czas określony bądź nieokreślony);
 • obywatelstwo krajów UE czy poza nią;
 • dochody uzyskiwane i rozliczane w Polsce;
 • zagraniczny raport BIK (Biura Informacji Kredytowej) ze swojego kraju pochodzenia;
 • powiązania z Polską - związek z polskim obywatelem (np. małżeński, rodzinny), źródło dochodów w Polsce, nieruchomość w Polsce wspólnie z obywatelem polskim.
 • Wszystkie te dane są brane pod uwagę przez polskie banki i wpływają na decyzję o otrzymaniu wsparcia finansowego. Oczywiście dochodzą do tego takie czynniki jak:
 • wysokość kredytu;
 • waluta pożyczki;
 • współczynnik LTV (loan to value) kredytu - określającego stosunek kwoty udzielonego kredytu do wartości przedmiotu zabezpieczenia pożyczki.
 • Istotne dla banków informacje

  Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca jest udzielany po wcześniejszej weryfikacji jego tożsamości i niezbędnych dokumentów. Banki przede wszystkim sprawdzają czy obcokrajowiec posiada numer PESEL oraz ma wydaną kartę pobytu. Warto jednak podkreślić, że w przypadku trwałości kart pobytu banki mają bardzo różne wymagania. Niektóre akceptują karty pobytu na czas określony (nawet jeśli ich ważność wkrótce się kończy), a inne nie udzielą wsparcia finansowego na czas dłuży niż ważność owej karty. I tak na przykład kredyt hipoteczny dla Ukraińca, który nie posiada prawa do stałego pobytu na co najmniej 5 lat oraz nie uzyskuje dochodu na terenie UE nie będzie możliwy w Eurobanku. Z kolei PKO BP udzieli mu kredyty mieszkaniowego na czas ważności jego karty stałego pobytu. Natomiast mBank w przypadku kredytów mieszkaniowych, których zabezpieczeniem jest nieruchomość nabywana od developera, wymaga aby termin wygaśnięcia zezwolenia na pobyt na czas określony dla cudzoziemca nie był krótszy niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. A zupełnie inaczej traktują obcokrajowców ubiegających się o kredyt hipoteczny Santander czy Pekao S.A. Banki te wymagają minimum 6 miesięcy ważności karty pobytu by móc im udzielić wsparcia finansowego nawet na 20-30 lat.

  Rodzaj i miejsce zatrudnienia ważne podczas udzielania obcokrajowcom kredytów mieszkaniowych

  Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego dla cudzoziemca ma wpływ sposób uzyskiwania dochodu oraz rozliczania się z fiskusem. Najlepiej jeśli obcokrajowiec pracuje w Polsce (ma umowę o pracę) i tutaj też się rozlicza. Ważna jest również akceptowalność zatrudnienia:
 • przy umowach o pracę na czas nieokreślony banki wymagają minimum 3 miesiące jej trwania;
 • przy umowach na czas określonych najkorzystniej jest kiedy umowa trwa już 6 miesięcy i będzie trwała jeszcze 12.
 • Ponadto cudzoziemcy, którzy rozliczają się w Polsce, ubiegając się o kredyt mieszkaniowy, nie muszą przedstawiać BIK z kraju macierzystego, ponieważ banki weryfikują ich raporty w Polsce. Zobacz również Zakup nieruchomości przez obcokrajowca Jak widać każdy bank ma swoje procedury przyznawania wsparcia finansowego obcokrajowcom, dlatego warto korzystać z pomocy eksperta by móc odpowiednio oszacować swoje szanse na kredyt w poszczególnych bankach.