2020-04-10

W 2020 roku zostały wprowadzone zmiany w prawie budowlanym. Każdy, kto ma do czynienia z tą branżą lub planuje przedsięwzięcia budowlane, powinien dowiedzieć się więcej na ich temat. Warto zapoznać się z genezą tych zmian, a także nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Jak zmiany wpłyną na obowiązujące przepisy? Poniżej najważniejsze odpowiedzi na te pytania.

Cele zmian w przepisach dotyczących prawa budowlanego

Zanim zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zmian, warto poznać ich genezę. Pierwszym z powodów, które doprowadziły do zmian w prawie, było ograniczenie biurokracji. Dzięki temu wszystkie formalności mające na celu doprowadzenie do finalizacji budowy lub generalnego remontu są znacznie prostsze. Kolejnym celem, który miał zostać zrealizowany, było wyjaśnienie niejasnych przepisów. Do tej pory istniały przepisy, które mogły być interpretowane w różny sposób. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego było kolejnym celem zmian w ustawie, podobnie jak usprawnienie procesu inwestycyjnego. Pozwala to na sprawniejszy przebieg budowy oraz zachowanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Zmiany ustawie prawo o ochronie środowiska mają na celu ograniczenie emisji spalin i mają bezpośredni wpływ na budynki nowo budowane i poddawane przebudowie.

Zobacz również: Dlaczego warto zamieszkać na Czyżynach w Krakowie

Budownictwo na wyciągnięcie ręki

Jedną ze zmian wprowadzonych w ustawie jest zlikwidowanie konieczności uzyskania pozwolenia na:
 • budowę przydomowego tarasu naziemnego,
 • wykonanie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 • Te działania wystarcz zgłosić, natomiast od konieczności zgłoszenia jest zwolniona budowa urządzeń melioracji wodnej.

  Uproszczenie legalizacji samowoli budowlanej

  Kolejną zmianą, która minimalizuje formalności oraz zmniejsza biurokrację to uproszczenie legalizacji samowoli budowlanej. Ułatwiona będzie legalizacja samowoli budowlanych, których budowa zakończyła się przynajmniej 20 lat temu. W tym celu trzeba podjąć następujące kroki:
 • potwierdzić, że obiekt może być bezpiecznie użytkowany — w tym celu niezbędna jest ekspertyza techniczna,
 • przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację naprawczą,
 • przedstawić oświadczenie o tym, kiedy budowa została zakończona,
 • złożyć oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością.
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

  Jedną ze zmian, które zostały wprowadzone w innej ustawie to zmiany dotyczące konieczności podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, jeśli jest to możliwe. Taki obowiązek został nałożony, jeśli budynek jest nowo budowany lub zostaje poddawany przebudowie wymagającej pozwolenia na budowę. Wówczas konieczne jest uzyskanie opinii projektanta, co do możliwości podłączenia danego budynku do sieci ciepłowniczej. Podsumowując, przepis ten ma zastosowanie, gdy chodzi o przebudowywane domy i nowe mieszkania.

  Łatwiejsze pozwolenie na budowę

  Zmniejszenie biurokracji i uproszczenie procesu inwestycyjnego ma być możliwe dzięki zmniejszeniu ilości dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. Od 2020 roku będą potrzebne tylko:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • projekt technicznego,
 • projekt architektoniczno-budowlanego.
 • Wystarczą tylko 3 kopie zamiast 4 jak do tej pory, a projekt techniczny trzeba będzie składany z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.