2022-09-22

Nawet jeśli ktoś zdecyduje się na mieszkanie od dewelopera, to niestety nie ominie go czynsz. Pojawia się jednak pytanie, kiedy będzie trzeba zacząć go płacić. Kwestie związane z płatnościami powinny zostać ustalone już na etapie sporządzania umowy ze sprzedającym. Muszą znaleźć się w niej zapisy dotyczące czynszu, jego wysokości i terminu uiszczenia opłaty. Oczywiście sam zakup nieruchomości nie tworzy obowiązku płacenia czynszu. Warto wobec tego zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa, aby wiedzieć, kiedy deweloper może wymagać pierwszego czynszu od nabywcy lokalu. Dopilnować trzeba również tego, aby opłata była zgodna z pierwotnymi ustaleniami.

Zakup nieruchomości a czynsz

Czynsz może wynikać z najmu lub być płacony do wspólnoty albo spółdzielni mieszkaniowej. Istotny jest wobec tego, czy na kogoś został nałożony obowiązek uiszczenia należnej płatności za najem, czy jednak za dzierżawę lokalu. Mogłoby się wydawać, że po zakupie mieszkania jego nabywca nie będzie już musiał przejmować się czynszem. Niestety prawda wygląda inaczej, jest on konieczny nie tylko przy wynajmowaniu lokalu. Kolejną kwestią jest to, że płacenie czynszu staje się koniecznością w przypadku zakupu mieszkania z rynku zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. Nie ma wobec tego znaczenia, czy ktoś decyduje się na kupno nowej nieruchomości od dewelopera, czy interesuje go używany budynek. Oczywiście wysokość czynszu jest bardzo zróżnicowana i wpływa na to wiele czynników. Jako właściciel mieszkania trzeba opłacać czynsz do wspólnoty lub spółdzielni.

Zobacz także: Zmiany w ustawie deweloperskiej z lipca 2022

Należy wobec tego dobrze zastanowić się, czy jest to opłacalne rozwiązanie. Comiesięczne opłaty stałe mogą stanowić sporo obciążenie, szczególnie w przypadku mieszkania o wysokim standardzie, w atrakcyjnej lokalizacji budynku oferującym liczne udogodnienia. Każda zwłoka z płatnościami będzie wiązała się z koniecznością poniesienia konsekwencji. Niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z zapisów widniejących w umowie sprawia, że druga strona może nałożyć stosowną karę w postaci odsetek. Zaleganie z płatnościami generuje wobec tego dodatkowe koszty.

Kiedy trzeba zacząć płacić czynsz?

W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego pierwszy czynsz trzeba płacić już po wydaniu lokalu. Oczywiście szczegóły znajdują się w umowie deweloperskiej, dlatego należy się z nimi dokładnie zapoznać. Konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego nieruchomości, ale nawet po jego wykonaniu niekoniecznie pojawia się już obowiązek uiszczenia stosownej kwoty pieniędzy. Nie w każdej umowie będą widniały informacje odnoszące się do wydania lokalu. Klient może wobec tego kierować się tym, że do jego wydania dojdzie dopiero po podpisanie aktu przenoszącego własność nieruchomości na kupującego. Wielu deweloperów praktykuje przekazania kluczy i wydanie lokalu już po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Oczywiście jeśli podczas sprawdzania mieszkania zostaną wykryte rozmaite usterki, niezgodności z umową, to należy wpisać się do protokołu.

W ten sposób deweloper zostanie zobligowany do wyeliminowania wad na własny koszt. Musi oczywiście zrobić to w ustalonym terminie. Wiąże się to niestety z opóźnieniem odebrania kluczy i wydania lokalu. Przesuwa się wobec tego termin opłaty czynszu. Jeśli jednak nie będzie żadnych problemów z lokalem, zostaną przekazane klucze i nastąpi wydanie nieruchomości, to klient zostanie zobligowany do zapłacenia czynszu administracyjnego. Nastąpi to jeszcze przed podpisaniem umowy, na mocy której zostanie przeniesiona własność mieszkania na nabywcę. W przypadku rynku wtórnego czynsz trzeba zapłacić już przy przejęciu nieruchomości. Opłaty pojawiają się nawet po podpisaniu umowy przedwstępnej i otrzymaniu kluczy. Oczywiście jeśli ktoś zawrze umowę przedwstępną, ale nie będzie korzystać z obiektu, to nie powstanie obowiązek płacenia czynszu. Pojawi się dopiero po podpisaniu umowy przenoszącej własność.

Co warto wiedzieć na temat czynszu za mieszkanie?

Najemcy muszą liczyć się z tym, że właściciel mieszkania może zwiększyć kwotę należnego czynszu. Oczywiście nie może zrobić tego z dnia na dzień. Jest również zobligowany do udzielenia wyjaśnień, czyli uzasadnienia decyzji o podwyżce. Najczęściej wynika ona ze zmian na rynku, wzrostu kosztów utrzymania budynku. Warto od razu zaznaczyć, że konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowego czynszu przez właściciela lokalu nie później niż pod koniec miesiąca. W wielu przypadkach najemca może liczyć na trzymiesięczny okres wypowiedzenia czynszu. Istotne jest to, aby uiszczać należne płatności w terminie, najczęściej czynsz jest płacony co miesiąc.

Zobacz także: Nowe mieszkania w Krakowie na Zakrzówku

W umowie często widnieje konkretna data uregulowania płatności. Może być to pierwszego dnia miesiąca, jego połowa lub ostatni dzień kalendarzowy. Jeśli ktoś nie opłaca czynszu, to musi liczyć się z konsekwencjami. Zostaną naliczone odsetki, wynajmujący może również skierować sprawę do sądu, aby wyegzekwować od dłużnika należne zaległości. Zdarzają się także przypadki wypowiedzenia umowy najmu. Staje się to możliwe już w przypadku najemcy, który nie płaci czynszu od trzech miesięcy i zignorował wysłane przez wynajmującego pismo wzywające do zapłaty.