2023-05-15

Wskaźnik WIRON to jeden z kluczowych wskaźników finansowych w Polsce. Wskaźnik ten określa koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku międzybankowym. W porównaniu z popularnym wskaźnikiem WIBOR WIRON jest mniej znany, ale jest równie ważny. Czym jest Wskaźnik WIRON i jakie jest jego znaczenie na rynku finansowym.

Wskaźnik WIRON – czym jest?

Wskaźnik WIRON to jeden z polskich wskaźników referencyjnych stosowanych w kredytach hipotecznych. WIRON to skrót od „Warsaw Interbank Offered Rate Next Generation”. WIRON został wprowadzony w życie w 2021 roku, aby zastąpić dotychczasowy polski wskaźnik referencyjny WIBOR.

WIRON jest oparty na transakcjach międzybankowych na polskim rynku pieniężnym tak jak WIBOR. Jednak WIRON ma bardziej zróżnicowaną i aktualną bazę transakcji niż WIBOR, co ma sprawić, że będzie bardziej wiarygodny i odzwierciedlać rzeczywiste koszty finansowania banków.

Wskaźnik WIRON jest obliczany na podstawie transakcji dokonywanych przez banki, a jego wartość jest publikowana codziennie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. WIRON jest wykorzystywany w kredytach hipotecznych jako podstawa do obliczenia oprocentowania kredytu.

Jak oblicza się Wskaźnik WIRON?

Wskaźnik WIRON jest obliczany na podstawie ofert depozytowych złożonych przez banki w Warszawie i jej okolicach. Każdego dnia roboczego przed godziną 11:00 banki składają oferty depozytowe na kwotę 1 miliona złotych na okres jednego dnia. Polski Bank Centralny oblicza WIRON na podstawie ofert depozytowych, które zostały złożone przez co najmniej dwie banki. Wskaźnik WIRON jest średnią ważoną ofert depozytowych złożonych przez banki. Wskaźnik ten jest publikowany każdego dnia roboczego.

Czym różni się Wskaźnik WIRON od WIBOR?

WIBOR to skrót od „Warsaw Interbank Offered Rate” i jest to wskaźnik referencyjny, którego wartość określa koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku międzybankowym. Podobnie jak WIRON, WIBOR jest obliczany na podstawie ofert depozytowych złożonych przez banki, jednak różnią się one czasem trwania. WIBOR jest obliczany dla depozytów o różnych okresach trwania, w tym dla depozytów o terminie jednodniowym, tygodniowym, dwutygodniowym, miesięcznym, trzymiesięcznym, sześciomiesięcznym i rocznym. Natomiast WIRON dotyczy tylko jednodniowych depozytów.

Dlaczego WIRON jest ważny?

Wskaźnik WIRON jest ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorstw, które korzystają z kredytów krótkoterminowych. Obniżenie wartości WIRON oznacza niższe koszty finansowania dla przedsiębiorstw, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój ich działalności. Wskaźnik WIRON jest również ważny dla banków, które wykorzystują go jako źródło informacji na temat sytuacji finansowej rynku międzybankowego w Polsce.

WIBOR a WIRON – co z dotychczasowymi umowami kredytowymi?

Zmiana wskaźnika referencyjnego z WIBOR na WIRON w kredytach hipotecznych dotyczy jedynie nowych umów kredytowych. Istniejące umowy kredytowe, które zostały zawarte na podstawie WIBOR, nadal pozostają w mocy i nie wymagają zmiany wskaźnika. Oznacza to, że osoby, które wzięły kredyt hipoteczny na podstawie WIBOR, będą dalej spłacać swoje kredyty z wykorzystaniem tego wskaźnika, niezależnie od wprowadzenia WIRON. Jeśli jednak po pewnym czasie chcieliby renegocjować swoją umowę kredytową, banki będą miały prawo do zmiany wskaźnika referencyjnego na WIRON.

W praktyce jednak banki mogą podjąć decyzję o zmianie wskaźnika również w przypadku istniejących umów kredytowych, jeśli taka możliwość została zawarta w umowie kredytowej lub gdy klient sam zwróci się z prośbą o zmianę wskaźnika. W takiej sytuacji zmiana wskaźnika może skutkować zmianą wysokości raty kredytowej, co zależy od aktualnej wartości wskaźnika i innych warunków umowy kredytowej.

Zobacz także: Zakup mieszkania w Krakowie

WIRON a zdolność kredytowa? Na co wpływ ma WIRON?

Wprowadzenie WIRON może wpłynąć na zdolność kredytową klientów, ponieważ wartość wskaźnika może być inna niż WIBOR, co z kolei może wpłynąć na wysokość rat kredytowych.

W przypadku zmiany wskaźnika referencyjnego z WIBOR na WIRON banki będą musiały określić nowe stawki procentowe dla kredytów hipotecznych. Nowe stawki mogą się różnić od dotychczasowych, co może wpłynąć na wysokość rat kredytowych. Wprowadzenie WIRON może wpłynąć na zdolność kredytową klientów, ponieważ nowe stawki mogą przekładać się na zmianę wysokości rat kredytowych. Może to z kolei wpłynąć na możliwość spłaty kredytu w określonym czasie oraz na zdolność kredytową w kontekście ubiegania się o kolejny kredyt hipoteczny lub inny produkt finansowy.