2023-07-15

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% to ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy marzą o nabyciu nieruchomości. W czasach galopującej inflacji warto jest korzystać z różnych możliwości zaoszczędzenia gotówki. "Pierwsze mieszkanie" to wsparcie, w ramach którego rząd zobowiązuje się przez 10 lat dopłacać różnicę między rzeczywistym a gwarantowanym oprocentowaniem. Kredytobiorca nie musi więc obawiać się wzrostu stóp procentowych, a tym samym znaczącego wzrostu rat. Daje to poczucie stabilizacji, ponieważ planowanie wydatków stanie się łatwiejsze.

Czym jest program Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to program cieszący się ogromnym zainteresowaniem. Powstał on przede wszystkim z myślą o młodych Polakach, którzy z różnych powodów nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego. Częstym powodem są zmieniające się stopy procentowe, które oddziałują na wysokość rat. Opisywane wsparcie rządowe to gwarancja dwuprocentowego oprocentowania przez 10 lat.

Warto pamiętać, że rząd pokrywa wyłącznie różnicę między oprocentowaniem rzeczywistym a gwarantowanym. Kredytobiorca musi pokrywać marżę banku, a także pozostałe opłaty, jakie wskazane są w umowie kredytowej. RRSO mieści się w przedziale 5-,5,5%.

Dowiedz się więcej na temat: Cesja umowy deweloperskiej.

Akcja ruszyła 3 lipca 2023 roku. O kredyt hipoteczny 2% można ubiegać się w takich bankach, jak PEKAO, PKO, SGB-Bank, BPS, Alior Bank, BOŚ, Santander Bank. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości do listy dołączą również inne instytucje finansowe. Planowany budżet na dopłaty to od 800 milionów złotych w 2024 roku do 1,5 miliarda złotych w 2027 roku. Każdego roku skorzystać może kilkudziesięciu kredytobiorców.

Kto może wziąć Bezpieczny Kredyt 2%?

Jak już wspomniano, Bezpieczny Kredyt 2% jest dedykowany młodym osobom (do 45 roku życia). Wsparcie rządowe sprawi, że zakup nieruchomości stanie się prostszy. Bardzo ważne jest jednak to, aby zapoznać się z regulaminem programu, gdyż nie każdy może wziąć w nim udział. Na dwuprocentowe oprocentowanie przez 10 lat mają szansę wyłącznie ci, którzy nie mają, ani nie mieli wcześniej własnej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do domu/mieszkania.

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby samotne, jak i małżeństwa. Dopuszczalne są także związki nieformalne, o ile wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko. Tylko jeden z małżonków musi spełniać wymóg dotyczący wieku. W przypadku par nie liczy się rozdzielność majątkowa. Jeśli jedna z osób jest lub była w posiadaniu nieruchomości, to wniosek o kredyt 2% zostanie odrzucony.

O wsparcie mają prawo ubiegać się osoby posiadające maksymalnie 50% współwłasności w lokalu mieszkalnym, o ile udziały zostały nabyte drogą dziedziczenia. Dotyczy to wyłącznie tych, którzy żyją w posiadanej nieruchomości od co najmniej roku.

Bezpieczny Kredyt 2% jest dostępny także dla ofiar katastrof budowlanych i naturalnych, jeśli ich nieruchomość zostało wyłączone z użytku co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie rządowe.

Częstym problemem jest brak środków na wkład własny. Istnieje możliwość jednoczesnego wzięcia udziału w programie "Pierwsze mieszkania" oraz "Mieszkanie bez wkładu własnego". Trzeba jednak pamiętać o uregulowanie niezbędnych formalności i terminowym złożeniu wniosków.

Bezpieczny Kredyt 2% - najważniejsze zasady

Program Bezpieczny Kredyt 2% pozwala zamrozić wysokość oprocentowania na 10 lat, co przekłada się na znaczne oszczędności. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady opisywanej akcji rządowej.

 1. Minimalny okres kredytowania - 15 lat.
 2. Maksymalna kwota kredytu - 600 tysięcy złotych dla par, 500 tysięcy złotych dla singli.
 3. Limit ceny za metr kwadratowy - brak.
 4. Rynek - wtórny i pierwotny.
Dopłatę można uzyskać także w przypadku kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Sporym plusem jest fakt, że liczy się wyłącznie aktualna sytuacja życiowa kredytobiorcy. Odziedziczenie mieszkania czy wejście w związek małżeński z osobą posiadającą nieruchomość nie skutkuje utratą prawa do 2% oprocentowania.

Dowiedz się także jak znaleźć Mieszkanie w dobrej lokalizacji.

Udział w programie "Pierwsze mieszkanie" niesie za sobą pewne ograniczenia, do których można zaliczyć:

 • konieczność przeprowadzki do zakupionej nieruchomości w terminie maksymalnie 24 miesięcy do daty zakończenia budowy/nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu.
 • brak możliwości zbycia lub nabycia kolejnych nieruchomości w czasie trwania dopłat, czyli przez 10 lat od zawarcia umowy. Następstwem złamania tej zasady jest utrata prawa do pozostałych dopłat.
 • nadpłata kredytu może nastąpić najwcześniej po 3 latach, a maksymalna jej wysokość to 200 tysięcy złotych (wliczony wkład własny).
 • wysokość miesięcznej raty+nadpłaty nie może być wyższa od wysokości pierwszej raty pomniejszonej o rządową dopłatę do niej.
 • nieruchomości nie można wynająć lub sprzedać, gdyż konsekwencją tego jest wygaśnięcie prawa do dopłat.
 • w trakcie trwania dopłat nie można zaciągnąć kolejnego kredytu hipotecznego.
 • dopłaty nie są przeznaczone na zakup udziałów w nieruchomości. Jest to wsparcie skierowane do tych, którzy chcą nabyć dom lub nieruchomość na własność.