2022-10-25

Niektóre sytuacje wymagają wizyty u notariusza. Jest on uprawniony do tego, aby sporządzić akt notarialny. Osoby, które po raz pierwszy zamierzają skorzystać z usług notariusza, powinny się do tego odpowiednio przygotować. Potrzebne będą właściwe dokumenty, niezbędne staje się także potwierdzenie tożsamości. Przed dokonaniem czynności notariuszowi trzeba przekazać dane obu stron. Jak widać, niezbędne staje się załatwianie różnych formalności, w zależności od specyfiki konkretnej usługi. Nie bez znaczenia będzie również spytanie o kwestie opłat, które mogą być mniej lub bardziej zróżnicowane w poszczególnych kancelariach notarialnych.

Zobacz także: Nowe mieszkania w Krakowie przy ulicy Pychowickiej.

Kiedy korzystać z usług notariusza? Jaki jest ich zakres?

Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Można wobec tego liczyć na to, że dochowa on tajemnicy zawodowej, nie ujawni żadnych podanych informacji i przeprowadzonych czynności. Do notariusza można wybrać się w celu sporządzenia aktu notarialnego, poświadczenia dziedziczenia. Tworzy on również rozmaite wypisy, odpisy, wyciągi. Zajmuje się spisywaniem protokołów, dostarczaniem oświadczeń. Potwierdza zgodność i odpisów i wyciągów, dat okazania dokumentów. Zakres jego usług jest bardzo szeroki. Należy udać się do niego w przypadku każdego dokumentu, który wymaga poświadczenia notarialnego, dzięki czemu uzyska on moc prawną. Z usługi notariuszy korzystają klienci zarówno indywidualni, jak i biznesowi, czyli osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą.

Zobacz także: Umowa rezerwacyjna na mieszkanie.

Czego spodziewać się podczas wizyty u notariusza?

W celu skorzystania z usług notariusza należy wybrać odpowiednią kancelarię notarialną, bo to właśnie w niej przyjmuje on swoich klientów. Można umówić się na wizytę telefonicznie, co jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Notariusz zapyta, jaki ma być jej cel, co chce się załatwić. Zostanie ustalona data spotkania i godzina. Warto od razu zapytać notariusza, jakich będzie on wymagał dokumentów, aby zjawić się w kancelarii z ich kompletem. Pamiętać trzeba zarówno o dokumentacji, jak i o dowodzie potwierdzającym tożsamość. W przypadku firm bardzo często konieczny jest także numer NIP. Pamiętać należy o tym, że dowody tożsamości będą wymagane w przypadku wszystkich osób, które mają zamiar skorzystać z czynności notarialnej, czyli przykładowo sprzedającego i kupującego.

Notariusz przeczyta na głos sporządzony akt, nastąpi to przed złożeniem podpisów. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to należy na tym etapie jest zadawać, czyli po odczytaniu dokumentu. Notariusz powinien wszystko dokładnie wyjaśnić, zrozumiałym językiem dla klientów, rozwiać powstałe wątpliwości. Upewni się on jeszcze ostatecznie, czy wszystkie zgromadzone w kancelarii osoby zrozumiały treść przeczytanego przez niego aktu notarialnego. Jeśli komuś zależy na wystawieniu odpisu dokumentu, to wystarczy go o to poprosić. Oczywiście wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Każdy odpis jest traktowany przez notariusza jako osobna czynność.

Zobacz także: Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Co warto wiedzieć w przypadku korzystania z usług kancelarii notarialnych? O czym pamiętać?

Bardzo często wizyta u notariusza ma na celu sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Załatwienie wszystkich formalności zwykle zajmuje mniej więcej godzinę. Warto jednak wiedzieć, że czasem trzeba jeszcze dokonać kolejnych czynności, aby doszło do sfinalizowania transakcji. Niezbędne są opłaty w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty dotyczące dokonania wpisu w księdze wieczystej. Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest dostarczenie notariuszowi dokumentów, które potwierdzają prawo do jej własności i opisują szczegółowo przedmiot umowy. Notariusz oczywiście zweryfikuje wszystkie podawane mu dane. Nie trzeba jednak przychodzić do kancelarii notarialnej z odpisem z księgi wieczystej. Wystarczające będzie podanie mu jej numeru. Dokumentem potwierdzającym prawo własności do mieszkania lub domu może być między innymi akt sprzedaży, umowa darowizny, akt notarialny.